Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

De Stichting tot behoud van Monumenten
in de gemeente Súdwest-Fryslân
zet zich in voor het instandhouden van 23 rijksmonumenten.
Op 10 maart 2011 heeft de belastingdienst de Stichting
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 Dit betekent onder meer dat de Stichting volledig is
vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
Zie ook onder Stichting /ANBI-gegevens.

Hieronder ziet u de monumenten die bij ons in eigendom zijn. 
Meer weten over een monument? Klik op de foto!

 deze website wordt geregeld bijgewerkt
laatste update: 15 en 26 maart 2017
zie onder 
Nieuws:
Broerekerk Bolsward
financiering glazen kap rond!

 
Broerekerk Bolsward


Kerktoren Pingjum


Kerktoren Burgwerd


Dakruiter Gaast


Dakruiter Ferwoude


Kerktoren Parrega


Toren Workum


Kerktoren Koudum


Westertoren Hindeloopen


Kerktoren Molkwerum


Kerktoren Warns


Korenmolen Witmarsum


Amerikaanse windmotor Jousterp


Amerikaanse windmotor Hartwerd


Klokkenstoel Skarl


Kerktoren Nijland


Kerktoren IJlst


Kerktoren Gauw


Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge


Klokkenstoel & Kerkhof Indijk


Klokkenstoel Ypecolsga


Kerktoren Folsgare


Vuurtoren Workum
2012 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl