Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

De Stichting tot behoud van Monumenten 
in de gemeente Súdwest-Fryslân
zet zich in voor het instandhouden van 23 rijksmonumenten.
Op 10 maart 2011 heeft de belastingdienst de Stichting
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 Dit betekent onder meer dat de Stichting volledig is
vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
Zie ook onder Stichting /ANBI-gegevens.
RSIN: 8500.99.201
Banknummer:  IBAN NL23RABO 0325 569 568

Hieronder ziet u de monumenten die bij ons in eigendom zijn. 
Meer weten over een monument? Klik op de foto!

 Deze website wordt geregeld bijgewerkt.

Laatste bijdragen: 24 & 26 februari en 3 & 4 maart 2020. Zie onder Nieuws: 

 Beleidsplan 2020-2024 
Laat de IJLster klok weer luiden!
Benefietconcert op 28 februari en
Torenbeklimmen op 29 februari a.s.
Voorverkoop kaarten Bevrijdingsconcert Broerekerk op 23 en 25 augustus a.s.
IJlst - Hoogwerker bij de Mauritiustoren

 
Broerekerk Bolsward


Kerktoren Pingjum


Kerktoren Burgwerd


Dakruiter Gaast


Dakruiter Ferwoude


Kerktoren Parrega


Toren Workum


Kerktoren Koudum


Westertoren Hindeloopen


Kerktoren Molkwerum


Kerktoren Warns


Korenmolen Witmarsum


Amerikaanse windmotor Jousterp


Amerikaanse windmotor Hartwerd


Klokkenstoel Skarl


Kerktoren Nijland


Kerktoren IJlst


Kerktoren Gauw


Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge


Klokkenstoel & Kerkhof Indijk


Klokkenstoel Ypecolsga


Kerktoren Folsgare


Vuurtoren Workum
2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl