Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

De Stichting tot behoud van Monumenten 
in de gemeente Súdwest-Fryslân
zet zich in voor het instandhouden van 25 rijksmonumenten.
Op 10 maart 2011 heeft de belastingdienst de Stichting
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 Dit betekent onder meer dat de Stichting volledig is
vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
Zie ook onder Stichting /ANBI-gegevens.
RSIN: 8500.99.201
Banknummer:  IBAN NL23RABO 0325 569 568

Hieronder ziet u de monumenten die bij ons in eigendom zijn. 
Meer weten over een monument? Klik op de foto!

 Deze website wordt geregeld bijgewerkt.

Laatste bijdragen rubriek Nieuws: 15, 22 en 23 september 2021
Bolsward - Kleurrijk koorraam feestelijk overgedragen
Smallebrugge - Verfbeurt voor klokkenstoel en hekwerk Bumagraf
Klok Geartrui veilig in Workum aangekomen en voor het eerst officieel
te horen op donderdag 23 september om 16.00 uur!
Aanbieding Jubileummagazine 25 Parels van Súdwest-Fryslân.

 
Broerekerk Bolsward


Kerktoren Pingjum


Kerktoren Burgwerd


Dakruiter Gaast


Dakruiter Ferwoude


Kerktoren Parrega


Toren Workum


Kerktoren Koudum


Westertoren Hindeloopen - in bewerking


Kerktoren Molkwerum


Kerktoren Warns


Korenmolen Witmarsum


Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjerkwerd


Amerikaanse windmotor Hartwerd


Klokkenstoel Skarl


Kerktoren Nijland


Kerktoren IJlst


Kerktoren Gauw


Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge


Klokkenstoel & Kerkhof Indijk


Klokkenstoel Ypecolsga


Kerktoren Folsgare


Vuurtoren Workum


Kerktoren Iens


Kerktoren Easterwierrum
2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl